Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 287-292


УНИВЕРЗАЛНИ АДАПТЕР ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ МЕРЕЊА КОД ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.036
UDK: 621.317
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Attila, Szegedi; Mihály, Szegedi; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У раду је приказан развој универзалног адаптера за електронске мерне инструменте: нонијусе, компаратере и мерне траке који се користе за испитивање грађевинских материјала и конструкција. Прототип адаптера је реализован у кратком времену и у првој фази ради са 8 нонијуса. У току развоја и практичне примене дошло је до закључка о даљем развоју адаптера који је постао и део пројекта који је прихваћен и на светском конкурсу за развој и примену електронских инструмената.
 
 Кључне речи:
 електронски мерни инструменти, адаптер за претварање сигнала, испитивање грађевинских материјала и конструкција