Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 287-292


UNIVERZALNI ADAPTER ZA BELEŽENJE MERENJA KOD ELEKTRONSKIH MERNIH INSTRUMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.036
UDK: 621.317
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Attila, Szegedi; Mihály, Szegedi; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U radu je prikazan razvoj univerzalnog adaptera za elektronske merne instrumente: nonijuse, komparatere i merne trake koji se koriste za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija. Prototip adaptera je realizovan u kratkom vremenu i u prvoj fazi radi sa 8 nonijusa. U toku razvoja i praktične primene došlo je do zaključka o daljem razvoju adaptera koji je postao i deo projekta koji je prihvaćen i na svetskom konkursu za razvoj i primenu elektronskih instrumenata.
 
 Ključne reči:
 elektronski merni instrumenti, adapter za pretvaranje signala, ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija