Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 301-305


ANALIZA NORMALNIH NAPONA U ZONI OTVORA NA ČELIČNOM STUBU VETROGENERATORA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.038
UDK: 624.014.2.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Landović, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U radu je prikazana analiza normalnih napona u zoni otvora na dnu čeličnog stuba - nosača vetrogeneratora. Dat je prikaz varijantnih/mogućih načina ojačavanja u zonama maksimalnih normalnih napona. Takođe, prikazana je kontrola napona za usvojeno rešenje čeličnog stuba.
 
 Ključne reči:
 Normalni napon, čelični stub, koncentracija napona, otvor.