Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 271-277


ГРАНИЧНА СТАЊА АЛУМИНИЈУМСКИХ РЕШЕТКАСТИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.034
UDK: 624.014.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђуричић, Ђорђе; Шћепановић, Биљана; Алексић, Срђа; Зејак, Радомир; Лучић, Душко
 
 Резиме:
 Прорачуни стабилности конструкција од алуминијумских легура се углав-ном заснивају на методама које се користе у прорачуну стабилности челичних конструкција. Новија истраживања показују да су у усвојеним методама прора-чуна недовољно узете у обзир специфичне особине алуминијума. Задатак пред истраживачима је да у наредним истраживањима пажљиво анализирају све утицаје који се јављају у конструкцијама од алуминијума и да их примене у будућим стандардима. У овом раду дат је кратак преглед досадашњих истражи-вања из области носивости алуминијумских конструкција и предложене смернице за даља истраживања, првенствено из области граничних стања решеткастих алуминијумских конструкција.
 
 Кључне речи:
 Алуминијум, гранична стања, заваривање, стабилност, извијање