Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 261-269


РЕШЕЊА ЗА ОЈАЧАВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.033
UDK: 624.072.331/.336:69.059.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Radu, Dorin; Băncilă, Radu
 
 Резиме:
 У случају челичнih конструкцијa са великим распонима, због лакоће производње и оптимизацијe тежине, све чешће се употребљавају заварени H или I профили. Да би се обезбедила снага и стабилност везе,врло је важно да се заваривање и положај дијагонала у горњем и доњем појасу изведе као у пројекту. У многим случајевима ови спојеви имају производне недостатке које доводе до високих напона у споју. У раду је приказан случај решетке од ХЕА профила дизајниране према ЕН1993-1-8. Израда открива ексцентритете у зглобовима и висок ниво несавршености. Представљени су ефекти несавршености и решења за јачање спојева.
 
 Кључне речи:
 заварении спојеви, стубови, заваривање, несавршености, челичне конструкције