Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 261-269


REŠENJA ZA OJAČAVANJE ZAVARENIH SPOJEVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.033
UDK: 624.072.331/.336:69.059.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radu, Dorin; Băncilă, Radu
 
 Rezime:
 U slučaju čeličnih konstrukcija sa velikim rasponima, zbog lakoće proizvodnje i optimizacije težine, sve češće se upotrebljavaju zavareni H ili I profili. Da bi se obezbedila snaga i stabilnost veze,vrlo je važno da se zavarivanje i položaj dijagonala u gornjem i donjem pojasu izvede kao u projektu. U mnogim slučajevima ovi spojevi imaju proizvodne nedostatke koje dovode do visokih napona u spoju. U radu je prikazan slučaj rešetke od HEA profila dizajnirane prema EN1993-1-8. Izrada otkriva ekscentritete u zglobovima i visok nivo nesavršenosti. Predstavljeni su efekti nesavršenosti i rešenja za jačanje spojeva.
 
 Ključne reči:
 zavarenii spojevi, stubovi, zavarivanje, nesavršenosti, čelične konstrukcije