Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 253-259


MODUL POMERLJIVOSTI U SISTEMU DRVO-BETON : PROCENA ZA POTREBE MODELIRANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.032
UDK: 624.011.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Manojlović, Dragan; Kočetov Mišulić, Tatjana
 
 Rezime:
 Nasuprot spregnutim čeličnim konstrukcijama koje se smatraju kruto spregnute, vrednosti modula pomerljivosti spojnih sredstava su od suštinskog značaja u modeliranju spregnutog sistema drvo-beton sa kontrolisanim kontaktnim deformacijama. SRPS standard ne daje nikakvu preporuku za modul pomerljivosti u sistemu drvo-beton, tako da predložene vrednosti u EC5 i pratećim istraživanjima treba usvojiti za potrebe projektovanja prilikom korišćenja komercijalnih programskih paketa. Kroz numerički primer i relevantnu diskusiju, rad prikazuje mogućnost praktične procene modula pomerljivosti za čelične trnove, u slučajevima postojanja ili nepostojanja oplate. Modeliranje i proračunski rezultati su diskutovani kako bi se ukazalo na ograničenje preporuka prema EC5, kao i mogućnosti za praktičnu procenu modula pomerljivosti i njegovo usvajanje u projektovanju prilikom korišćenja domaćih softverskih paketa.
 
 Ključne reči:
 drvo-beton, spregnuti sistemi, trnovi, modul pomerljivosti, EN 1995, SRPS U.C9.200 / 300.