Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 247-252


GREŠKE I PROPUSTI PRI SANACIJAMA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.031
UDK: 624.012:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stevanović, Boško; Todorović, Marija; Glišović, Ivan
 
 Rezime:
 Stalna potreba za povećanjem nosivosti i krutosti postojećih zidanih konstrukcija dovela je do razvoja različitih tehničkih mera i metoda sanacije. Dobro poznavanje upotrebljenih materijala, konstruktivnog sistema i stanja postojećeg zidanog objekta pre pristupanja njegovoj sanaciji pokazalo se kao neophodno. Upotreba neadekvatnih metoda sanacije, ali i pogrešno izvođenje radova, često dovode do grešaka, koje mogu uzrokovati rušenje dela ili celokupnog objekta. U ovom radu su prikazani najčešći propusti nastali pri sanacijama zidanih objekata.
 
 Ključne reči:
 Zidani objekti, ojačanje, metode sanacije, greške pri izvođenju