Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 247-252


ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИ ПРИ САНАЦИЈАМА ЗИДАНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.031
UDK: 624.012:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стевановић, Бошко; Тодоровић, Марија; Глишовић, Иван
 
 Резиме:
 Стална потреба за повећањем носивости и крутости постојећих зиданих конструкција довела је до развоја различитих техничких мера и метода санације. Добро познавање употребљених материјала, конструктивног система и стања постојећег зиданог објекта пре приступања његовој санацији показало се као неопходно. Употреба неадекватних метода санације, али и погрешно извођење радова, често доводе до грешака, које могу узроковати рушење дела или целокупног објекта. У овом раду су приказани најчешћи пропусти настали при санацијама зиданих објеката.
 
 Кључне речи:
 Зидани објекти, ојачање, методе санације, грешке при извођењу