Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 253-259


МОДУЛ ПОМЕРЉИВОСТИ У СИСТЕМУ ДРВО-БЕТОН : ПРОЦЕНА ЗА ПОТРЕБЕ МОДЕЛИРАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.032
UDK: 624.011.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Манојловић, Драган; Кочетов Мишулић, Татјана
 
 Резиме:
 Насупрот спрегнутим челичним конструкцијама које се сматрају круто спрегнуте, вредности модула померљивости спојних средстава су од суштинског значаја у моделирању спрегнутог система дрво-бетон са контролисаним контактним деформацијама. СРПС стандард не даје никакву препоруку за модул померљивости у систему дрво-бетон, тако да предложене вредности у ЕЦ5 и пратећим истраживањима треба усвојити за потребе пројектовања приликом коришћења комерцијалних програмских пакета. Кроз нумерички пример и релевантну дискусију, рад приказује могућност практичне процене модула померљивости за челичне трнове, у случајевима постојања или непостојања оплате. Моделирање и прорачунски резултати су дискутовани како би се указало на ограничење препорука према ЕЦ5, као и могућности за практичну процену модула померљивости и његово усвајање у пројектовању приликом коришћења домаћих софтверских пакета.
 
 Кључне речи:
 дрво-бетон, спрегнути системи, трнови, модул померљивости, EN 1995, SRPS U.C9.200 / 300.