Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 271-277


GRANIČNA STANJA ALUMINIJUMSKIH REŠETKASTIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.034
UDK: 624.014.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đuričić, Đorđe; Šćepanović, Biljana; Aleksić, Srđa; Zejak, Radomir; Lučić, Duško
 
 Rezime:
 Proračuni stabilnosti konstrukcija od aluminijumskih legura se uglav-nom zasnivaju na metodama koje se koriste u proračunu stabilnosti čeličnih konstrukcija. Novija istraživanja pokazuju da su u usvojenim metodama prora-čuna nedovoljno uzete u obzir specifične osobine aluminijuma. Zadatak pred istraživačima je da u narednim istraživanjima pažljivo analiziraju sve uticaje koji se javljaju u konstrukcijama od aluminijuma i da ih primene u budućim standardima. U ovom radu dat je kratak pregled dosadašnjih istraži-vanja iz oblasti nosivosti aluminijumskih konstrukcija i predložene smernice za dalja istraživanja, prvenstveno iz oblasti graničnih stanja rešetkastih aluminijumskih konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 Aluminijum, granična stanja, zavarivanje, stabilnost, izvijanje