Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 171-175


КРЕИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАЗЕ ЗНАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У АРХИТЕКТУРИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.18
UDK: 691(085.2)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 За бројне проблеме везане за асортиман грађевинских производа на нашем тржишту, решење би могла да буде Централна база знања, где би били депоновани проверени и сигурни подаци о грађевинским материјалима и производима. Поред досадашњих учесника у процесу пројектовања и извођења радова: инвеститор, пројектант и извођач, као равнопрвни учесник се уводи и произвођач грађевинских материјала и производа. Централна база знања се састоји од: каталошких листова графичке базе, алфанумеричке базе и базе са текстуалним подацима, и представља флексибилни систем који је подложан изменама и допунама. Креира се да би била подршка пројектантима у току пројектовања и извођења радова, као и за едукацију студената на предмету Завршни радови на Грађевинском факултету у Суботици.
 
 Кључне речи:
 Завршни радови, грађевински производи, Централна база знања, графичка база, каталошки листови