Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 171-175


KREIRANJE CENTRALNE BAZE ZNANJA ZA POTREBE ZAVRŠNIH RADOVA U ARHITEKTURI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.18
UDK: 691(085.2)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Za brojne probleme vezane za asortiman građevinskih proizvoda na našem tržištu, rešenje bi mogla da bude Centralna baza znanja, gde bi bili deponovani provereni i sigurni podaci o građevinskim materijalima i proizvodima. Pored dosadašnjih učesnika u procesu projektovanja i izvođenja radova: investitor, projektant i izvođač, kao ravnoprvni učesnik se uvodi i proizvođač građevinskih materijala i proizvoda. Centralna baza znanja se sastoji od: kataloških listova grafičke baze, alfanumeričke baze i baze sa tekstualnim podacima, i predstavlja fleksibilni sistem koji je podložan izmenama i dopunama. Kreira se da bi bila podrška projektantima u toku projektovanja i izvođenja radova, kao i za edukaciju studenata na predmetu Završni radovi na Građevinskom fakultetu u Subotici.
 
 Ključne reči:
 Završni radovi, građevinski proizvodi, Centralna baza znanja, grafička baza, kataloški listovi