Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 177-184


ANALIZA RAZVOJA KOMASACIJE U REPUBLICI SRBIJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.19
UDK: 711.14 : 332.262(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena
 
 Rezime:
 Komasacija zemljišta je agrarna operacija kojom se vrši uređenje zemljišne teritorije u cilju poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju. U radu je analiziran razvoj komasacije u Republici Srbiji, kao i problemi koji je prate. Izvršena je uporedna analiza realizovanih karakterističnih projekata komasacije na teritoriji središnjeg dela Srbije, Mačve i Vojvodine, i identifikovani najznačajniji efekti.
 
 Ključne reči:
 Komasacija, efekti komasacije