Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 177-184


АНАЛИЗА РАЗВОЈА КОМАСАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.19
UDK: 711.14 : 332.262(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
 
 Резиме:
 Комасација земљишта је аграрна операција којом се врши уређење земљишне територије у циљу побољшања услова за пољопривредну производњу. У раду је анализиран развој комасације у Републици Србији, као и проблеми који је прате. Извршена је упоредна анализа реализованих карактеристичних пројеката комасације на територији средишњег дела Србије, Мачве и Војводине, и идентификовани најзначајнији ефекти.
 
 Кључне речи:
 Комасација, ефекти комасације