Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 165-169


OДНОС КОРИСНИКА И СТРУКТУРЕ СТАНА КАО ПАРАМЕТАР КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.17
UDK: 728.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана
 
 Резиме:
 Однос између броја корисника и структуре стана био је дефинисан „Условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова“ док је новим Правилником корисник потпуно потиснут и не постоје нормативи који би за корисника одредили минималну површину становања. Дефинишу се минималне димензије просторија, међутим те димензије су доста смањене у односу на предходне нормативе. Овим радом је дата упоредна анализа преходних норматива према нормативима сада важећег Правилника, да би се пратио пад квалитета становања.
 
 Кључне речи:
 Корисник, квалитет становања, стамбенa зграда, стан, Правилник