Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 99-118


ПРОРАЧУН И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ НОСЕЋЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТУБА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.11
UDK: 624.042.41/.046
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав; Тешановић, Анико; Кукарас, Данијел; Ландовић, Александар
 
 Резиме:
 Ветар представља усмерено кретање и настаје као последица разлика у атмосферским притисцима, које су узроковане неједнаким загревањем ваздушних маса. Разликују се глобални и локални ветрови. Глобални ветрови су висински и они се не могу користити за погон ветрогенератора, али их треба познавати јер утичу на локалне ветрове у нижим слојевима атмосфере. Модерни ветрогенератори се изводе са хоризонталном осовином која има систем за закретање осовине у хоризонталној равни за праћење промене смера ветра. Могу имати различит број лопатица, али се за веће снаге најчешће користе три лопатице јер дају највећи степен искоришћеwа . Пречник ротора ових турбина зависи од снаге и креће се од 30 m за снагу од 300 kW до 115 m за снагу од 5 МW. Ветротурбина се поставља на вертикални челични стуб који у зависности од пречника ротора турбине, може бити висок и преко 100 м. Стуб се најчешће гради као челични конусни, а ређе као челично-решеткасти. Овим радом обухваћен је прорачун и димензионисање челичне констрикције стуба ветрогенератора произвођача VESTAS tip V112 3MW HH 119, (снаге по 3.2 МW) за потребе изградње Ветропарка “Ковачица“.
 
 Кључне речи:
 Ветротурбина, оптерећења, дејства ветра, прорачун, димензионисање, стандарди