Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 99-118


PRORAČUN I DIMENZIONISANJE NOSEĆE ČELIČNE KONSTRUKCIJE STUBA VETROGENERATORA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.11
UDK: 624.042.41/.046
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav; Tešanović, Aniko; Kukaras, Danijel; Landović, Aleksandar
 
 Rezime:
 Vetar predstavlja usmereno kretanje i nastaje kao posledica razlika u atmosferskim pritiscima, koje su uzrokovane nejednakim zagrevanjem vazdušnih masa. Razlikuju se globalni i lokalni vetrovi. Globalni vetrovi su visinski i oni se ne mogu koristiti za pogon vetrogeneratora, ali ih treba poznavati jer utiču na lokalne vetrove u nižim slojevima atmosfere. Moderni vetrogeneratori se izvode sa horizontalnom osovinom koja ima sistem za zakretanje osovine u horizontalnoj ravni za praćenje promene smera vetra. Mogu imati različit broj lopatica, ali se za veće snage najčešće koriste tri lopatice jer daju najveći stepen iskorišćewa . Prečnik rotora ovih turbina zavisi od snage i kreće se od 30 m za snagu od 300 kW do 115 m za snagu od 5 MW. Vetroturbina se postavlja na vertikalni čelični stub koji u zavisnosti od prečnika rotora turbine, može biti visok i preko 100 m. Stub se najčešće gradi kao čelični konusni, a ređe kao čelično-rešetkasti. Ovim radom obuhvaćen je proračun i dimenzionisanje čelične konstrikcije stuba vetrogeneratora proizvođača VESTAS tip V112 3MW HH 119, (snage po 3.2 MW) za potrebe izgradnje Vetroparka “Kovačica“.
 
 Ključne reči:
 Vetroturbina, opterećenja, dejstva vetra, proračun, dimenzionisanje, standardi.