Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 119-125


ГЕОТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗА ВЕТРОПАРК "НИКИНЕ ВОДЕ" У ОПШТИНИ НЕГОТИН
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.12
UDK: 551.556 : 550.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бајић, Жељко; Сантрач, Петар
 
 Резиме:
 У тренутку припреме овог чланка, у Србији није започела градња ни једног ветро парка, мада је званично најављена изградња на више локација (Чибук, Ковин, Алибунар, Долово, Неготин). У грађевинском погледу, за пројектовање ветропарка је веома важно утврђивање геомеханичког склопа терена, који условљава начин фундирања (плитко или дубоко) ветрогенератора. Због велике висине стуба (90-120м) темељи су изложени врло великој хоризонталној сили од ветра и сеизмике, наспрам релативно мале тежине ветротурбине, кућишта и стуба. У овом раду су приказани резултати инжењерско-геолошких, геомеханичких и геофизичких истражних радова и геомеханичких лабораторијских испитивања, за изградњу ветро парка "Никине воде" на гребену планине Дели Јован у општини Неготин.
 
 Кључне речи:
 Ветропарк, геомеханичка испитивања, геофизичка испитивања