Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 77-83


ИНТЕРАКЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ТЛА ЗА МОДЕЛ ПРЕКОНСОЛИДОВАНЕ ГЛИНЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.09
UDK: 624.131.5 : 519.673
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бајић, Жељко; Сантрач, Петар
 
 Резиме:
 Рад приказује прорачун нелинеарне интеракције конструкције и тла. Тло је апроксимирано нелинеарним моделом преконсолидоване глине, док је констукција линеарно еластична. Дебљина слоја глине је релативно мала у односу на димензије темељног носача, тако да се напонско-деформацијска веза у тлу може описати параметрима из едометарског опита. У математичком смислу, интеракција је сведена на систем нелинеарних алгебарских једначина по померањима. Једначине су приказане у матричном облику, а за решавање је примењена метода директне замене-супституције, која је уз реалне материјалне параметре увек конвергентна.
 
 Кључне речи:
 Интеракција, темељни носач, преконсолидована глина