Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 77-83


INTERAKCIJE KONSTRUKCIJE I TLA ZA MODEL PREKONSOLIDOVANE GLINE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.09
UDK: 624.131.5 : 519.673
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bajić, Željko; Santrač, Petar
 
 Rezime:
 Rad prikazuje proračun nelinearne interakcije konstrukcije i tla. Tlo je aproksimirano nelinearnim modelom prekonsolidovane gline, dok je konstukcija linearno elastična. Debljina sloja gline je relativno mala u odnosu na dimenzije temeljnog nosača, tako da se naponsko-deformacijska veza u tlu može opisati parametrima iz edometarskog opita. U matematičkom smislu, interakcija je svedena na sistem nelinearnih algebarskih jednačina po pomeranjima. Jednačine su prikazane u matričnom obliku, a za rešavanje je primenjena metoda direktne zamene-supstitucije, koja je uz realne materijalne parametre uvek konvergentna.
 
 Ključne reči:
 Interakcija, temeljni nosač, prekonsolidovana glina