Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 41-47


ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.003
UDK: 69.059.38:727.3(497.113 Суботица)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Стојиљковић, Драган
 
 Резиме:
 Доградња постојећег објекта Градјевинског факултета у Суботици реализоваће се у две фазе. Прва фаза обухвата доградњу новог објекта непосредно уз калкански зид амфитеатра, спратности Су+Пр+1 и нето повшина цца.1200м2. Функционално овај објекат је организован на три етаже. У сутерену се налазе: сала за испитивање конструкција са слушаоницом, кабинети, кантина. Приземље је издељено на слушаонице и лабораторије(за физику и математику) док су на првом спрату : библиотека, читаоница, сала за израду дипломских радова као и кабинети за наставнике и сараднике. Конструкција новодограђеног дела објекта је армирано бетонска, масивни склоп. Фасада је у комбинацији стаклених површина и пуних зидних маса, пратећи обликовно постојећи објекат. У другој фази изградње формираће се мултифункционална спортска дворана површине цца.530м2. Предвиђени објекат има челичну конструкцију и само једну етажу, приземље, изузев у делу свлачионица где је формирана и галерија приземља.
 
 Кључне речи:
 Доградња, испитивање, лабораторија, бетонска конструкција, челична конструкција, топла веза