Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 55-60


ПРИКАЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА БРАНЕ И МАЛЕ ХЕ ВРГУДИНАЦ НА РЕЦИ НИШАВИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.004
UDK: 621.311.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Летица, Вицко
 
 Резиме:
 Брана са припадајућим објектима, ХЕ „Вргудинац”, лоцирана је у близини села Вргудинац на реци Нишави, око 2,5 km низводно од Беле Паланке. МХЕ Вргудинац је проточна електрана, прибранског типа. Брана је конструктивно подељена дилатационим спојницама на пет одвојених блокова. Укупна дужина бетонских структура, у које улазе и делови укорпорирани у насуту брану износи 85,55 m. Максимална висина бране износи 13,00 m, Максимална денивелација узводног и низводног нивоа воде при затвореним уставама износи 6,00 m, за радни ниво у акумулацији.
 
 Кључне речи:
 Брана, хидроелектрана, бетон, насип