Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 60-66


ПРОЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НОВОМ ПАЗАРУ ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.005
UDK: 624.01:796.02(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Козарић, Љиљана; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У раду је приказан прорачун главног носача фискултурне сале која се састоји од 9 поља осовинске ширине 17.70 м. Главна носећа конструкција се састоји од 8 карактеристичних рамова статичког система лука на два зглоба са V стубовима. Ригла рама је коленаста греда, док су V стубови састављени од вертикалног стуба од лепљеног ламелираног дрвета и косог стуба, затеге, од челика. Срачунати попречни пресеци главног носача према Еврокоду 5 упоређени су са вредностима попречних пресека срачунатих према DIN-у.
 
 Кључне речи:
 Фискултурна сала, лепљено ламелирано дрво, Еврокод 5