Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 60-66


PROJEKAT FISKULTURNE SALE OSNOVNE ŠKOLE U NOVOM PAZARU PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.005
UDK: 624.01:796.02(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kozarić, Ljiljana; Bešević, Miroslav; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U radu je prikazan proračun glavnog nosača fiskulturne sale koja se sastoji od 9 polja osovinske širine 17.70 m. Glavna noseća konstrukcija se sastoji od 8 karakterističnih ramova statičkog sistema luka na dva zgloba sa V stubovima. Rigla rama je kolenasta greda, dok su V stubovi sastavljeni od vertikalnog stuba od lepljenog lameliranog drveta i kosog stuba, zatege, od čelika. Sračunati poprečni preseci glavnog nosača prema Evrokodu 5 upoređeni su sa vrednostima poprečnih preseka sračunatih prema DIN-u.
 
 Ključne reči:
 Fiskulturna sala, lepljeno lamelirano drvo, Evrokod 5