Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 55-60


PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA BRANE I MALE HE VRGUDINAC NA RECI NIŠAVI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.004
UDK: 621.311.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Letica , Vicko
 
 Rezime:
 Brana sa pripadajućim objektima, HE „Vrgudinac”, locirana je u blizini sela Vrgudinac na reci Nišavi, oko 2,5 km nizvodno od Bele Palanke. MHE Vrgudinac je protočna elektrana, pribranskog tipa. Brana je konstruktivno podeljena dilatacionim spojnicama na pet odvojenih blokova. Ukupna dužina betonskih struktura, u koje ulaze i delovi ukorporirani u nasutu branu iznosi 85,55 m. Maksimalna visina brane iznosi 13,00 m, Maksimalna denivelacija uzvodnog i nizvodnog nivoa vode pri zatvorenim ustavama iznosi 6,00 m, za radni nivo u akumulaciji.
 
 Ključne reči:
 Brana, hidroelektrana, beton, nasip