Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 41-47


PROJEKAT DOGRADNJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.003
UDK: 69.059.38:727.3(497.113 Суботица)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Stojiljković, Dragan
 
 Rezime:
 Dogradnja postojećeg objekta Gradjevinskog fakulteta u Subotici realizovaće se u dve faze. Prva faza obuhvata dogradnju novog objekta neposredno uz kalkanski zid amfiteatra, spratnosti Su+Pr+1 i neto povšina cca.1200m2. Funkcionalno ovaj objekat je organizovan na tri etaže. U suterenu se nalaze: sala za ispitivanje konstrukcija sa slušaonicom, kabineti, kantina. Prizemlje je izdeljeno na slušaonice i laboratorije(za fiziku i matematiku) dok su na prvom spratu : biblioteka, čitaonica, sala za izradu diplomskih radova kao i kabineti za nastavnike i saradnike. Konstrukcija novodograđenog dela objekta je armirano betonska, masivni sklop. Fasada je u kombinaciji staklenih površina i punih zidnih masa, prateći oblikovno postojeći objekat. U drugoj fazi izgradnje formiraće se multifunkcionalna sportska dvorana površine cca.530m2. Predviđeni objekat ima čeličnu konstrukciju i samo jednu etažu, prizemlje, izuzev u delu svlačionica gde je formirana i galerija prizemlja.
 
 Ključne reči:
 Dogradnja, ispitivanje, laboratorija, betonska konstrukcija, čelična konstrukcija, topla veza