Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 33-39


GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE U KOMPLEKSU MHC -DHT, RAFINERIJA NAFTE PANČEVO (NIS)
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.002
UDK: 624.665.6/.7(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Debeljković, Miloš; Josimović, Tijana
 
 Rezime:
 U rafinetiji nafte u Pančevu u periodu od 2010 do 2012 godine trajala je izgradnja postojenja za „Blagi hidrokreking“ i „Hidro doradu“ u okviru modernizacije rafinerije, u to doba najveće investicije u Srbiji. Količine ugrađenog građevinskog materijala za objekte ovog postojenja iznose oko 30.000 3 betona sa 3.150 tona ugrađene armature kao i oko 6.200 tona montirane čelične konstrukcije. Sve građevinske radove izvela su srpska preduzeća. U ovom izlaganju biće prikazana noseća konstrukcija pojedinih objekata i celina ovih postojenja kao i proces projektovanja (prema Evrokodu) i nostrifikacije projektne dokumentacije (prema SRPS-u), što su izvršili preduzeća CB&I Lummus (Brno, Češka) i Delta inženjering iz Beograda.
 
 Ključne reči:
 NIS, Rafinerija, modernizacija, hidrokreking, nostrifikacija