Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 25-31


ŽELEZNIČKO – DRUMSKI MOST U NOVOM SADU.
GLAVNI PROJEKT I IZVOĐENJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.001
UDK: 624.21(497.113Нови Сад)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bojović, Aleksandar; Mora, Antonio; Marković, Zlatko; Aleksić, Dimitrije; Pavlović, Marko; Spremić, Milan; Novaković, Novak; Janjušević, Boško
 
 Rezime:
 Železnički most preko Dunava u Novom Sadu je projektovan kao most sa dva železnička koloseka, dve drumske i dve pešačke saobraćajne trake. Most se sastoji od četiri mostovske konstrukcije: na desnoj i na levoj obali su spregnute proste grede raspona L=27 m i 48 m, lukovi sa mrežasto postavljenim zategama su preko reke i imaju raspone L=177 m iL = 219 m.Kolovozna konstrukcija lukova je projektovana kao spregnuta konstrukcija. Konstrukcija mosta je projektovana prema važećim nemačkim i evropskim propisima. Lučna konstrukcija mosta sa rasponom 219 m pretstavlja svetski rekord u grupi čeličnih lučnih dvokolosečnih mostova sa lukovima sandučastog poprečnog preseka.
 
 Ključne reči:
 Železnikčko-drumski most, lučni most, luk sa zategama, mrežaste zatege, čelična konstrukcija, spregnuta konstrukcija, zatega, izvođenje