Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 25-31


ЖЕЛЕЗНИЧКО – ДРУМСКИ МОСТ У НОВОМ САДУ.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТ И ИЗВОЂЕЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.001
UDK: 624.21(497.113Нови Сад)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бојовић, Александар; Мора, Антонио; Марковић, Златко; Алексић, Димитрије; Павловић, Марко; Спремић, Милан; Новаковић, Новак; Јањушевић, Бошко
 
 Резиме:
 Железнички мост преко Дунава у Новом Саду је пројектован као мост са два железничка колосека, две друмске и две пешачке саобраћајне траке. Мост се састоји од четири мостовске конструкције: на десној и на левој обали су спрегнуте просте греде распона L=27 m и 48 m, лукови са мрежасто постављеним затегама су преко реке и имају распоне L=177 m иL = 219 m.Коловозна конструкција лукова је пројектована као спрегнута конструкција. Конструкција моста је пројектована према важећим немачким и европским прописима. Лучна конструкција моста са распоном 219 m претставља светски рекорд у групи челичних лучних двоколосечних мостова са луковима сандучастог попречног пресека.
 
 Кључне речи:
 Железникчко-друмски мост, лучни мост, лук са затегама, мрежасте затеге, челична конструкција, спрегнута конструкција, затега, извођење