Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 33-39


ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У КОМПЛЕКСУ МХЦ -ДХТ, РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО (НИС)
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.002
UDK: 624.665.6/.7(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дебељковић, Милош; Јосимовић, Тијана
 
 Резиме:
 У рафинетији нафте у Панчеву у периоду од 2010 до 2012 године трајала је изградња постојења за „Благи хидрокрекинг“ и „Хидро дораду“ у оквиру модернизације рафинерије, у то доба највеће инвестиције у Србији. Количине уграђеног грађевинског материјала за објекте овог постојења износе око 30.000 м3 бетона са 3.150 тона уграђене арматуре као и око 6.200 тона монтиране челичне конструкције. Све грађевинске радове извела су српска предузећа. У овом излагању биће приказана носећа конструкција појединих објеката и целина ових постојења као и процес пројектовања (према Еврокоду) и нострификације пројектне документације (према СРПС-у), што су извршили предузећа CB&I Lummus (Брно, Чешка) и Делта инжењеринг из Београда.
 
 Кључне речи:
 НИС, Рафинерија, модернизација, хидрокрекинг, нострификација