Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 67-73


НДТ И РБИ У ФУНКЦИЈИ ГУБИТКА ИНTЕГРИТЕТА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.006
UDK: 620.179.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Вујадин; Булатовић, Срђан; Алексић, Бојана; Миловић, Љубица
 
 Резиме:
 У раду су дати примери губитка интегритета конструкција посуда под притиском и цевовода изазваних грешкама у основном материјалу и завареним спојевима насталим још у време израде конструкције или у току експлоатације, које нису на време откривене или нису на време саниране, а могу се приписати неадекватној превенцији у систему одржаванја. Праћење понашања оваквих конструкција у експлоатацији обезбеђује се свакодневним визуелним прегледима, а по потреби и испитивањима методама без разарања (ИБР) у корелацији технике инспекције базиране на ризику (РБИ) за најоптерећеније делове конструкције, а све у функцији превенције губитка интегритета. Дати приступ се може применити за различите типове сличних конструкција, а његова примена у превентивном одржавању би допринела продужењу радног века конструкција посуда под притиском и цевовода.
 
 Кључне речи:
 Испитивање без разарања (ИБР), Инспекција базирана на ризику (РБИ), губитак интегритета, Опрема подпритиском