Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 75-80


СПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПАДРВО-БЕТОН ИЗЛОЖЕНЕ ВИСОКОЦИКЛИЧНОМ ЗАМОРНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.007
UDK: 624.011.1:624.01.46
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цветковић, Радован; Стојић, Драгослав; Марковић, Немања
 
 Резиме:
 Греде добијене спрезањем дрвета и бетона представљају иновативне конструкцијске елементе који су последњих деценија предмет истраживања због њихових атрактивних механичких својстава и могућности решења различитих проблема приликом санација и реконструкција објеката грађених у дрвету. Срећу се у новим конструкцијама пословних и стамбених објеката, али све више и у конструкцијама дрвених мостова већих распона. Понашање спрегнутих греда типа дрво-бетон под статичким, краткотрајним или дуготрајним оптерећењем, предмет је сталног истраживања, у циљу потврђивања, проширења, побољшања постојећих сазнања и рачунских модела. Када је у питању динамичко оптерећење, може се рећи да су та настојања скромна, посебно када је у питању високоциклично заморно оптерећење, тако карактеристично за мостове. Овај рад даје информације о параметрима који дефинишу високоциклично заморно оптерећење, у општем смислу и о параметрима који описују могућа понашања спрегнутих конструкција типа дрво-бетон изложених високоцикличном заморном оптерећењу. Одређени нумерички и аналитички модели челика, бетона и спојних средстава, сепаратно изложених високоцикличном заморном оптерећењу биће представљени у овом раду, такође.
 
 Кључне речи:
 Спрегнуте конструкције типа дрво-бетон, високоциклично заморно оптерећење.