Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1105-1111


ОПЛАТНИ СИСТЕМ НА ПАРЦЕЛАМА БЕЗ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.145
UDK: 69.057.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђерђ, Ленарт
 
 Резиме:
 У ужим градским језгрима сваки квадратни метар се користи за грађење, а при том је простор углављен између две суседне зграде, док су са предње и задње стране прометне улице које не омогућују да се њен профил константно, за време грађења, заузме. У овом раду је приказан један нов оплатни систем прилагођен оваквим условима.
 
 Кључне речи:
 Оплатни систем, недостатак простора