Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1113-1118


МОБИЛНО ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ У ПОСТУПКУ МАСОВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.146
UDK: 528.021.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Нинков, Тоша; Булатовић, Владимир; Сушић, Зоран; Васић, Дејан
 
 Резиме:
 У раду је представљена могућност примене напредних геодетских технологија за креирање 3Д топографских подлога за разне врсте пројектовања. Посебно је описана примена технологије мобилног система за ласерско скенирање терена са ваздушне платфорне и возила у покрету (MDL DynaScan).
 
 Кључне речи:
 Мобилно ласерско скенирање, DynaScan