Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1119-1125


САВИЈАЊЕ ДЕБЕЛИХ И УМЈЕРЕНО ДЕБЕЛИХ СЛОЈЕВИТИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.147
UDK: 539.377
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ракочевић, Марина
 
 Резиме:
 У раду је дат преглед теоријских и нумеричких модела за прорачун утицаја у пресјецима умјерено дебелих и дебелих слојевитих композитних плоча напрегнутих на савијање. Слојевите композитне плоче се добијају комбинацијом слојева различитих материјалних и геометријских карактеристика при чему сваки од слојева носи у једном унапријед дефинисаном правцу. Примјеном класичних једнослојних теорија не могу се успјешно рјешавати проблеми ових плоча због чега се примјењују савремене теорије плоча у литератури познате као „Лаyерwисе” теорије. На крају рада дати су нумерички примјери примјене “Partial Layerwise teorije”.
 
 Кључне речи:
 Слојевита композитна плоча, дебела плоча, „Layerwise”теорија