Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1099-1104


УЧЕЊЕ, РАЗУМЕВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И МОДЕРНО ОБРАЗОВАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.144
UDK: 374.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Major, Janos
 
 Резиме:
 У раду се набраја почетак истраживања функционисања мозга и теорије ефикасног учења. Нова ера почиње са „Jugendstilom“ чији су представници Schiele, Klimt и Kokoschka (сликари), Schnitzler (писац) и Freud као оснивач психоанализе. Из области образовања јавља се Maria Montesori са новом теоријом и праксом за образовање. Крајем 19. века нови проналасци су представљали велики изазов уметничком свету. Откриће атома као најмање честице у области физике, ћелије у области биологије, и фотографије ти сви проналасци су подстицали на комплексније сагледавање њиховог уметничког стваралаштва. То је у 20-том веку донело „memetiku“ (Dawkins) и „flow“ теорију (Csikszentmihalyi). У временском раздобљу 1870-2013 године приказани су резултати и искуства „Baumeister-Epitomester“ образовања, у којој се примењују најновија знања о функционисању мозга (процеси памћења, развијање когнитивне способности). Научне информације овога предавања су елементи модерног андрагошког образовања, чија примена доводи до ефикаснијег сагледавања инжењерске проблематике.
 
 Кључне речи:
 Учење, образовање, андрагошки, иновације, инжењерство