Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1105-1111


OPLATNI SISTEM NA PARCELAMA BEZ PROSTORA ZA POTREBE GRAĐENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.145
UDK: 69.057.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đerđ, Lenart
 
 Rezime:
 U užim gradskim jezgrima svaki kvadratni metar se koristi za građenje, a pri tom je prostor uglavljen između dve susedne zgrade, dok su sa prednje i zadnje strane prometne ulice koje ne omogućuju da se njen profil konstantno, za vreme građenja, zauzme. U ovom radu je prikazan jedan nov oplatni sistem prilagođen ovakvim uslovima.
 
 Ključne reči:
 Oplatni sistem, nedostatak prostora