Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 921-927


СЛЕГАЊЕ ПОВРШИНЕ ТЕРЕНА УСЛЕД ИЗГРАДЊЕ ДВОЈНИХ ТУНЕЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.123
UDK: 624.191.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Златановић, Елефтерија; Лукић, Драган
 
 Резиме:
 Тенденција сталног пораста популације великих градова, густина саобраћаја и потреба за складишним капацитетима довели су несумњиво до повећаног искоришћења подземног простора. У градовима се тунели најчешће налазе на малој дубини испод густо насељених зона, у тлу или мекој стени, и њихова изградња може имати веома неповољне ефекте на постојеће објекте. Због тога је од изузетног значаја да се при пројектовању тунела (посебно двојних тунела) адекватно предвиде и контролишу слегања која су резултат њихове изградње. У раду се приказује анализа слегања терена услед изградње два паралелна блиска тунела, која су у највећем делу базирана на истраживањима Divalla (2013) [4].
 
 Кључне речи:
 Двојни тунели, тло, слегање, важни аспекти анализе