Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 911-920


ДЕФОРМАЦИЈЕ ТУНЕЛА У ПОДУЖНОМ ПРАВЦУ УСЛЕД ДЕЈСТВА ЗЕМЉОТРЕСА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.122
UDK: 624.19:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Свилар, Мила; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 У раду је приказан један пример прорачуна дејства земљотреса у подужном правцу, кружног тунела, узимајући конкретан пример земљотреса магнитуде 6.5 (Friuli, Italy). За прорачун је коришћен програмски пакет ABAQUS. Нумеричка анализа утицаја је извршена на основу претпоставки да се ради о плитко положеном кружном тунелу у хомогеној и изотропној стенској маси.
 
 Кључне речи:
 Кружни тунел, аксијалне деформације, земљотрес, стенска маса, програмски пакет