Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 745-750


ФАБРИКА КОЖЕ ”ЂУКА ДИНИЋ” У НИШУ – МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.100
UDK: 658.2:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Милена; Мирић, Александра
 
 Резиме:
 Након коначног ослобођења од Турака, југ Србије са Нишем као центром, полако почиње да се развија, док се почетком двадесетог века убрзано изграђује и економски приближава развијенијем северу. Оријентални изглед града се мења као и привреда, поред трговине и занатства, уводи се индустријска производња. У том периоду издвајају се имућнији привредници који улажу у изградњу нових објеката за производњу, када настаје и Фабрика коже Нишке трговинске банке, касније Фабрика за прераду коже „Ђука Динић”. Кроз историјску анализу настанка Фабрике, урабнистички приказ током једног века, у овом раду биће приказан архитектонски објекат као део индуструјског наслеђа. Такође, размотриће се и могућност обнове кроз нову функцију, јер је мењањем власника, напуштањем производње и неулагањем у одржавање, зграда изгубила на значају али сачувала део првобитне лепоте и визуелне аутентичности.
 
 Кључне речи:
 Фабрика за прераду коже „Ђука Динић”, градитељска баштина, индустријско наслеђе, архитектонска анализа, обнова, ревитализација