Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 745-750


FABRIKA KOŽE ”ĐUKA DINIĆ” U NIŠU – MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.100
UDK: 658.2:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Milena; Mirić, Aleksandra
 
 Rezime:
 Nakon konačnog oslobođenja od Turaka, jug Srbije sa Nišem kao centrom, polako počinje da se razvija, dok se početkom dvadesetog veka ubrzano izgrađuje i ekonomski približava razvijenijem severu. Orijentalni izgled grada se menja kao i privreda, pored trgovine i zanatstva, uvodi se industrijska proizvodnja. U tom periodu izdvajaju se imućniji privrednici koji ulažu u izgradnju novih objekata za proizvodnju, kada nastaje i Fabrika kože Niške trgovinske banke, kasnije Fabrika za preradu kože „Đuka Dinić”. Kroz istorijsku analizu nastanka Fabrike, urabnistički prikaz tokom jednog veka, u ovom radu biće prikazan arhitektonski objekat kao deo industrujskog nasleđa. Takođe, razmotriće se i mogućnost obnove kroz novu funkciju, jer je menjanjem vlasnika, napuštanjem proizvodnje i neulaganjem u održavanje, zgrada izgubila na značaju ali sačuvala deo prvobitne lepote i vizuelne autentičnosti.
 
 Ključne reči:
 Fabrika za preradu kože „Đuka Dinić”, graditeljska baština, industrijsko nasleđe, arhitektonska analiza, obnova, revitalizacija