Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 751-756


RAZVOJ STUDIJSKOG MODULA STAMBENO PROJEKTOVANJE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.101
UDK: 378.046.2/.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana; Klein, Rudolf; Hegediš, Ivan
 
 Rezime:
 Na Građevinskom fakultetu u Subotici razvijen je studijski program Osnovnih akademskih studija u trajanju od četiri godine i studijski program Master akademskih studija u trajanju od godinu dana kao Modul Stambeno projektovanje. Ovim programom studenti već nakon prve godine Zajedničkih osnova mogu da se opredele za Modul Stambeno projektovanje i izučavaju znanja i veštine iz oblasti arhitektonske i urbanističke struke. Arhitektonski predmeti se mogu selektovati kroz: predmete o projektovanju zgrada, predmete o arhitektonskim konstrukcijama, predmete vezane za energetsku efikasnost zgrada, zatim razvoj arhitekture, savremena arhitektura i urbanističke predmete kao i konstruktivno-statičke predmete koji se izučavaju na prvoj godini Zajedničkih osnova i kroz izborne predmete na kasnijim semestrima Osnovnih akademskih studija.
 
 Ključne reči:
 Modul Stambeno projektovanje, Projektovanje zgrada, Urbanizam, Razvoj arhitekture, Savremena arhitektura