Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 751-756


РАЗВОЈ СТУДИЈСКОГ МОДУЛА СТАМБЕНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.101
UDK: 378.046.2/.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алексић, Љиљана; Klein, Rudolf; Хегедиш, Иван
 
 Резиме:
 На Грађевинском факултету у Суботици развијен је студијски програм Основних академских студија у трајању од четири године и студијски програм Мастер академских студија у трајању од годину дана као Модул Стамбено пројектовање. Овим програмом студенти већ након прве године Заједничких основа могу да се определе за Модул Стамбено пројектовање и изучавају знања и вештине из области архитектонске и урбанистичке струке. Архитектонски предмети се могу селектовати кроз: предмете о пројектовању зграда, предмете о архитектонским конструкцијама, предмете везане за енергетску ефикасност зграда, затим развој архитектуре, савремена архитектура и урбанистичке предмете као и конструктивно-статичке предмете који се изучавају на првој години Заједничких основа и кроз изборне предмете на каснијим семестрима Основних академских студија.
 
 Кључне речи:
 Модул Стамбено пројектовање, Пројектовање зграда, Урбанизам, Развој архитектуре, Савремена архитектура