Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 719-724


УТИЦАЈ НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ НА ХИДРОДИНАМИЧКЕ ПРИТИСКЕ У СЛАПИШТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.096
UDK: 532.535:532.572
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дамњановић, Маријана; Миловановић, Бојан; Војт, Предраг; Капор, Радомир; Кузмановић, Владан; Савић, Љубодраг
 
 Резиме:
 У раду се анализирају хидродинамичка оптерећења која делују на дно и зидове слапишта, на основу мерења притисака у изабраним тачкама на физичком хидрауличком моделу. За различите потопљености хидрауличког скока, мерено је на великом броју мерних места, тако да је добијена поуздана расподела хидро-динамичког оптерећења.
 
 Кључне речи:
 Слапиште, хидродинамичко оптерећење, флуктуација притисака