Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 719-724


UTICAJ NIVOA DONJE VODE NA HIDRODINAMIČKE PRITISKE U SLAPIŠTU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.096
UDK: 532.535:532.572
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Damnjanović, Marijana; Milovanović, Bojan; Vojt, Predrag; Kapor, Radomir; Kuzmanović, Vladan; Savić, Ljubodrag
 
 Rezime:
 U radu se analiziraju hidrodinamička opterećenja koja deluju na dno i zidove slapišta, na osnovu merenja pritisaka u izabranim tačkama na fizičkom hidrauličkom modelu. Za različite potopljenosti hidrauličkog skoka, mereno je na velikom broju mernih mesta, tako da je dobijena pouzdana raspodela hidro-dinamičkog opterećenja.
 
 Ključne reči:
 Slapište, hidrodinamičko opterećenje, fluktuacija pritisaka