Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 711-717


ULOGA MODELIRANJA KANALIZACIONIH SISTEMA NA PRIMERU GRADA VRANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.095
UDK: 628.21:519.87(497.11Врање)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trajković, Miloš; Milićević, Dragan
 
 Rezime:
 Da bi se izbegle greške prilikom planiranja, projektovanja, građenja i eksploatacije kanalizacionih sistema, potrebno je poznavanje svih elemenata, njihove funkcije i načina rada u okviru celog sistema kao celine. Korišćenje savremenih informacionih tehnologija, simulacionih i optimizacionih modela, značajno olakšava upoznavanje elemenata sistema i njihove funkcije i hidrauličkih parametara i omogućava da se problemi u sistemu na vreme otkriju i uklone. U ovom radu prikazana je primena simulacionih modela za analizu postojećeg stanja kanalizacionog sistema grada Vranja i predloženog rešenja budućeg stanja kanalizacionog sistema separatnog tipa. U radu se, na primeru grada Vranja, ukazuje na značaj primene simulacionih modela za analizu stanja u kanalizacionim sistemima, a posebno za analizu potreba i opravdanosti proširenja /rekonstrukcije sistema.
 
 Ključne reči:
 Modeliranje kanalizacionih sistema, upravljanje kanalizacionim sistemima