Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 589-594


ХИДРAУЛИЧКA MOДEЛСКA ИСПИTИВAЊA БРAНE СA СTEПEНAСTИM БРЗOTOКOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.079
UDK: 532.51:532.532
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Старинац, Даница; Војт, Предраг; Дамњановић, Маријана; Жугић, Драгиша; Савић, Љубодраг; Капор, Радомир; Зиндовић, Будо
 
 Резиме:
 Пројектована гравитациона брана од ваљаног бетона испитана је на физичком моделу, у размери за дужине 1:40, како би се прецизније анализирали услови течења и дале препоруке за димензионисање. Предмет ових испитивања били су евакуациони објекти – прелив практичног профила са пет преливних поља, непризматични, степенасти брзоток и умирујући базен. Основна проблематика је обликовањe разделних зидова брзотока, које је у случају прeдложеног решења доводило до појаве стојећих таласа и значајног повећања дубина уз зидове. Поређењем варијанти на физичком моделу, утврђен је најповољнији облик разделних зидова брзотока. Побољшана струјна слика у брзотоку резултовала је и повољнијим хидрауличким условима у умирујућем базену, што је омогућило уклањање планираних зуба за умирење енергије. За коначну диспозицију евакуационих објеката, мерењима на физичком моделу су одређене вредности битних параметара за димензионисање (нивои, дубине, брзине, притисци), чиме је пројектно решење значајно унапређено.
 
 Кључне речи:
 Хидраулички модел, степенасти брзоток, стојећи талас