Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 595-601


РАСПОРЕД КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ВАЗДУХА ПО ДУБИНИ У СТЕПЕНАСТОМ БРЗОТОКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.080
UDK: 627.131
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Старинац, Даница; Зиндовић, Будо; Војт, Предраг; Савић, Љубодраг; Капор, Радомир
 
 Резиме:
 У овом раду се анализира примена постојећих емпиријских формула за процену концентрације ваздуха на степенастом брзотоку, на основу података са мерења, које су спроведена на физичком моделу степенастог брзотока.
 
 Кључне речи:
 Степенасти брзоток, концентрација ваздуха, једнолико течење