Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 579-586


ЗАПАЖАЊА НА БЕТОНУ НАКОН ОПТЕРЕЋЕЊА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.078
UDK: 666.979.974.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Balázs, György L.; Lublóy, Éva; Czoboly, Olivér
 
 Резиме:
 Пожар може да изазове оштећења на бетонским конструкцијама. Ниво оштећења зависи од неколико фактора као пто су највиша температура, трајање пожара, састав бетона итд. Наша је обавеза да пројектујемо објекте да буду отпорни на дејство пожара и да решавамо проблеме могућих реконструкција након пожара. У оба случаја потребна су специјална знања и специјална дијагностика стања. За потребе реконструкције веома је важно да се утврди степен оштећења и неопходне интервенције након пожара. Уколико је могуће да се објекат реконструише недеструктивне методе утврђивања стања су од велике важности у анализи стварних оштећења. За потребе анализе оштећења од пожара у нашој лабораторији смо применили нови метод тестирања: компјутерска томографија (CT). Овај метод је примењив зато што су густина и порозност промењиви у функцији температуре.
 
 Кључне речи:
 Високе температуре, бетон, X-зраци, компјутерска томографија